Thuisverpleging Hartendrie is aangesloten bij het RIZIV, dit is een derde
betalersysteem. Hierdoor zal de facturatie rechtstreeks met uw ziekenfonds
gebeuren. Hygiënische zorgen kunnen wij rechtstreeks voor u regelen. Voor
specifieke verpleegkundige zorgen dient u een doktersvoorschrift te voorzien.

 

Wij zullen u de nodige adviezen tijdens het verzorgingsmoment meegeven om het juist verzorgingsmateriaal aan te schaffen.

Wat hebben we nodig?

Identiteitskaart

Bij elk bezoek lezen we via onze laptop of tablet jouw ID in.

Klever mutualiteit

Voorspecifieke verpleegkundige zorgen hebben we nog steeds een klevertje nodig.

Voorschrift arts

Indien specifieke verpleegkundige zorgen zoals compressietherapie, inspuitingen, ….